BR Derm AD Cream 50 g.

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

Directions
วิธีใช้: ใช้ทาบนผิวเพื่อบำรุงผิวหน้า

Product Size
ขนาด 50 กรัม
Description

คุณประโยชน์:

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

***ผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง จากสถาบัน Dermscan Asia***